Aanvullende gebruiksvoorwaarden COVID-19; Het Erf – sportverenigingen en overige gebruikers (1)